ETSEO, 13 weken echo

Sinds 1 september 2021 krijgen zwangeren een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap. Deze echo wordt aangeboden in het kader van de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie. De reden voor deze studie is dat veel lichamelijke structurele afwijkingen al eerder dan bij de 20 wekenecho opgespoord kunnen worden. Je kan de echo dus alleen laten uitvoeren als je meedoet aan de landelijke wetenschappelijke studie en hiervoor een toestemmingsformulier tekent. Het doel is het onderzoeken van voor- en nadelen maar ook uitkomsten van de 13 wekenecho.

De 13 wekenecho is gekomen naast de al bestaande 20 weken echo. Ook de 13 wekenecho is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij uw kind. De 13 wekenecho lijkt veel op de 20 wekenecho. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopist met een echoapparaat of je kind lichamelijke afwijkingen heeft. Sommige, vaak ernstige lichamelijke afwijkingen, zijn al rond 13 weken zwangerschap te zien.  

SEO betekent structureel echoscopisch onderzoek. Het eerste (13 weken) en tweede (20 weken) trimester SEO hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Het verschil is dat het eerste trimester SEO eerder in de zwangerschap plaatsvindt en een studie is.

Foetus 13 weken

Hoewel het kind rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld is dan rond 20 weken, zijn sommige (ernstige) afwijkingen wel te zien. Het komt wel eens voor dat deze niet met het leven verenigbaar zijn. Als de echoscopist een afwijking vermoedt, kan de zwangere vroeg in de zwangerschap eventueel vervolgonderzoek laten uitvoeren. Ook heeft zij – vergeleken met het tweede trimester SEO – meer tijd om te bepalen wat ze met de uitslag doet. Bij het tweede trimester SEO zijn veel structuren (zoals het hart) verder ontwikkeld. Daardoor kan de echoscopist het kind meer in detail onderzoeken.

Zowel de 13 als 20 wekenecho zijn niet verplicht, je mag hier dus voor kiezen. Deze onderzoeken worden niet door ons uitgevoerd, maar bij het Verloskundig Centrum in Nijmegen.

Mocht je / mochten jullie kiezen voor deze 13 wekenecho dan vragen wij deze aan wanneer je de afspraak hebt staan voor de intake bij Verloskundige Praktijk YuuX in Wijchen.

*Deze informatie is onttrokken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

9.6
458

Zorgkaart Nederland

Patientenfederatie Nederland